Bitcoin ’s fee marakeng le “tekanyetsokabo tšireletso” (palo yohle ya letseno la - Punggol

Monday, 8 August 2022

Item details

Urban area: Punggol, North-East Region
Offer type: Demand

Contacts

Contact name wde31507

Item description

Bitcoin ’s fee marakeng le “tekanyetsokabo tšireletso” (palo yohle ya letseno la tefello le dithuso tsa bolokoe) tla lula e le meticulously-seka-sekwa le hotly-debated dihlogo. dipoledišano tše go na le kgonagalo ya gore di tla ba le ngangišano le go feta ge diprothokhole tše dingwe tša olivercoins di kgoboketša letseno le legolo la tefo — ka dinako tše dingwe le go feta dinomoro tša Bitcoin — go tšwa go dikgopelo tše di fapafapanego tšeo di agilwego bakeng sa maemo a go fapana a tšhomišo ka intastering ye e nabilego ya cryptocurrency.

Eupša ekonomi ya Bitcoin e tšwela pele go sepela ka maatla, gomme go sa šetšwe seo basekaseki ba go hlabošago kudu ba se bolelago, ya data ya bjale ga e nee lebaka la go tshwenyega ka nako e telele. Tšhomišo ya diprothokhole tša go lekanyetša Bitcoin (e.g., Lightning Network) e tšwela pele go gola, lekala la meepo le tšwela pele go aga le go katološa go sa šetšwe mmaraka wa bere, gomme tšhomišo ya kakaretšo le temogo ya Bitcoin e sa le ye maatla, ge go lebelelwa maemo a mmaraka.

Tsetela $ 300 hwetša $ 500
Tsetela $ 500 hwetša $ 800
Tsetela $ 1,000 hwetša $ 2,800
Tsenya $ 1,400 hwetša $ 3,300
Tsetela $ 1,500 hwetša $ 4,800
Tsetela $ 1,650 hwetša $ 5,700
Tsetela $ 1,750 hwetša $ 6,000
Tsetela $ 7,000 hwetša $ 10,800
Tsenya $ 11,000 hwetša $ 19,900

www.ditšhelete tša oliver.com
Mark as scam