Theko ya Bitcoin ke $ 23,090.55, phetogo ya -3.27% diiri tše 24 tše di fetilego - Punggol

Wednesday, 10 August 2022

Item details

Urban area: Punggol, North-East Region
Offer type: Offer

Contacts

Contact name wyc61528

Item description

Theko ya Bitcoin ke $ 23,090.55, phetogo ya -3.27% diiri tše 24 tše di fetilego go fihla ka 4:55 a.m. Kgato ya morago bjale ya theko go Bitcoin e tlogetše capitalization ya mmaraka ya token go $441,402,085,337.87. Go fihla ga bjale ngwageng wo, Bitcoin e na le phetogo ya -49.98%. Bitcoin e arotšwe bjalo ka Tšhelete ka fase ga CoinDesk’s Digital Asset Classification Standard (DACS).


Bitcoin ke cryptocurrency ya mathomo ya lefase yeo e arotšwego – mohuta wa letlotlo la dijithale leo le šomišago cryptography ya senotlelo sa setšhaba go rekota, go saena le go romela ditirišano godimo ga di-olivercoins tša Bitcoin – ka moka di dirilwe ntle le tlhokomelo ya bolaodi bja bogareng.
Neteweke ya Bitcoin (yeo e nago le mongwalo o mogolo wa “B”) e ile ya thongwa ka January 2009 ke morulaganyi wa mananeo wa khomphutha yo a sa tsebjego goba sehlopha sa batšweletši ba mananeo ka tlase ga leina la bofora la “Satoshi Nakamoto.” Netweke ke tshepedišo ya tefo ya elektroniki ya dithaka yeo e šomišago tšhelete ya crypto yeo e bitšwago bitcoin (ditlhaka tše nnyane “b”) go fetišetša boleng ka inthanete goba go šoma bjalo ka lebenkele la boleng go swana le gauta le silifera.
Bitcoin e nngwe le e nngwe e bopilwe ka di-satoshi tše dimilione tše 100 (diyuniti tše dinyenyane kudu tša bitcoin), e dira gore bitcoin ya motho ka o tee ka o tee e arolwe go fihla go mafelo a seswai a tesimale. Seo se bolela gore motho le ge e le ofe a ka reka karolwana ya bitcoin ka tolara e tee ya U.S.

Tsetela $ 300 hwetša $ 500
Tsetela $ 500 hwetša $ 800
Tsetela $ 1,000 hwetša $ 2,800
Tsenya $ 1,400 hwetša $ 3,300
Tsetela $ 1,500 hwetša $ 4,800
Tsetela $ 1,650 hwetša $ 5,700
Tsetela $ 1,750 hwetša $ 6,000
Tsetela $ 7,000 hwetša $ 10,800
Tsetela $ 11,000 hwetša $ 19,900

www.ditšhelete tša oliver.com
Mark as scam